Oversikt

 

LIVSSTYRKETRENING

 

 

Livet setter seg i kroppen  -  sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og levd liv

 

 

Hvem passer kurs i Livsstyrketrening for?


• Langvarige muskel/skjelettplager
• Livskrise, identitetskrise. Behov for å bli mer kjent med seg selv
• Redusert opplevelse av livet som meningsfullt, forståelig og håndterbart (tunge tanker som hindrer en i å leve et godt og aktivt liv)
• Sosial angst
• Lavt selvbilde som hindrer en i å ha det godt med seg selv, være sosial, være i jobb
• Endret livssituasjon i forbindelse med sorg/tap av nære eller egen fysisk helse
• Utmattelse/kronisk tretthetssyndrom
• Etter traumestabilisering
• Stabilisert depressiv tilstand
• Unge foreldre som er usikre i foreldrerollen, som ikke ønsker å videreføre uhensiktsmessige ubevisste tanke- og handlingsmønstre i møte med sine barn.
• Helseskadelig stresslidelse
• Etter avsluttet rusmisbruk
• Behov for en bedre hverdag med økt opplevelse av mestring


kurs à 10 kursdager Pris: 2490 kr

 

BEKYMRINGSMESTRING

for personer med angst og/eller stressrelaterte plager

 

 


Kurset bygger på prinsipper fra metakognitiv terapi, mindfulnessbaserte terapier og emosjonsfokusert terapi. 

Kurset er utviklet og kvalitetssikret av psykologene Serina Vorland, Eirik J. Sollie og Ida Helena Bjørklun


«Kurs i Bekymringsmestring har gjort at jeg endelig klarer å slappe av! Det har gjort meg til den beste utgaven av meg selv!»
– Deltaker på Kurs i Bekymringsmestring

 

 

Alle mennesker opplever frykt og angst fra tid til annen. I tillegg til fryktresponsens store verdi for å overleve, så kan angst i milde doser også være nyttig for å prestere. For eksempel opplever idrettsutøvere gjerne noe angst før store konkurranser. Dette er nyttig, da en passe dose angst i en slik situasjon vil forberede kroppen på å yte det lille ekstra, og hjelpe dem å fokusere på oppgaven de har foran seg.

Bekymringer og angst blir først et problem når kroppen settes i alarmberedskap når vi ikke har bruk for det. Angsten blir et problem når den er ute av proporsjoner i forhold til situasjonen vi faktisk er i, og vi opplever at vi ikke har noen måte å håndtere denne kroppslige aktiveringen på. 

Kurs à 10 kursdager. Pris 1990 kr 

 

ADDIS

 

 

Utredning av alkohol- og stoffavhengighet

Å tro at noen er avhengig i en eller annen form er lett – en annen ting er å vite. Noen ganger må man trenge ned i dypet for å finne et sikkert svar. Da kreves det et verktøy – en metode som behandler alle likt.

 

 

ADDIS – en strukturert metode

ADDIS er et strukturert intervjuformular som fører til en bedømmelse/diagnose av alkohol- og rusproblematikk i henhold til ICD-10 og DSM-5s diagnosekriterier. ADDIS er koblet opp i mot kriteriene og skiller mellom Skadelig bruk, ruslidelse og Avhengighet. Den viser alvorlighetsgraden; tidlig-, mellom- og senstadie, noe som er vesentlig i forhold til videre anbefalte tiltak.

ADDIS er en oversettelse av det amerikanske SUDDS (Substance Use Disorder Diagnostic Schedule) – et diagnoseinstrument utviklet av Norman G. Hoffman, Ph.D og Patricia A. Harrison, Ph.D og Validert på Mayo Clinic, Rochester MN, USA. Her kan du lese mer om SUDDS, under siden «Forskning

ADDIS er kvalitetsgransket og godkjent av den svenske Socialstyrelsen (2010).
1-3 samtaler. pris 900 kr

Praktisk informasjon om kurs og priser nederst på FORSIDEN